Hà Nội ở cấp độ 2 về phòng chống dịch, có 4 quận, huyện chuyển "vùng xanh"

Quận Hoàn Kiếm ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Quận Hoàn Kiếm ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Quận Hoàn Kiếm ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Lên top