Hà Nội: Nước sông Bùi vẫn trên báo động 3, hơn 6.000 người phải sơ tán

Mực nước đê sông Bùi vẫn trên mức báo động 3, nước rút chậm. Ảnh Trần Vương
Mực nước đê sông Bùi vẫn trên mức báo động 3, nước rút chậm. Ảnh Trần Vương
Mực nước đê sông Bùi vẫn trên mức báo động 3, nước rút chậm. Ảnh Trần Vương
Lên top