Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội: Nước sông Bùi vẫn trên báo động 3, hơn 6.000 người phải sơ tán

Mực nước đê sông Bùi vẫn trên mức báo động 3, nước rút chậm. Ảnh Trần Vương
Mực nước đê sông Bùi vẫn trên mức báo động 3, nước rút chậm. Ảnh Trần Vương