Hà Nội: Nữ bác sĩ có thai 5 tháng nghi đột tử

Người phụ nữ tủ vong tại nhà trong tình trạng lõa thể. Ảnh: Mạnh Hoàng
Người phụ nữ tủ vong tại nhà trong tình trạng lõa thể. Ảnh: Mạnh Hoàng
Người phụ nữ tủ vong tại nhà trong tình trạng lõa thể. Ảnh: Mạnh Hoàng
Lên top