Hà Nội: Nỗ lực xóa các “vùng trắng buýt”

Người dân sử dụng xe buýt tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân sử dụng xe buýt tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân sử dụng xe buýt tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top