Hà Nội: Những tuyến đường nào mới được cắm biển cấm dừng đỗ?

Nhà xe bắt khách dọc đường.
Nhà xe bắt khách dọc đường.