Hà Nội: Những tuyến đường nào mới được cắm biển cấm dừng đỗ?

Nhà xe bắt khách dọc đường.
Nhà xe bắt khách dọc đường.
Nhà xe bắt khách dọc đường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM