Hà Nội: Những sinh viên tự nguyện nuôi dưỡng, cứu hộ động vật bị bỏ rơi

Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Lên top