Hà Nội: Nhiều nơi ngập cục bộ do mưa

Trận mưa đã khiến địa bàn Thành phố Hà Nội xuất hiện một số điểm ứ đọng cục bộ. Ảnh: LDO
Trận mưa đã khiến địa bàn Thành phố Hà Nội xuất hiện một số điểm ứ đọng cục bộ. Ảnh: LDO
Trận mưa đã khiến địa bàn Thành phố Hà Nội xuất hiện một số điểm ứ đọng cục bộ. Ảnh: LDO
Lên top