Hà Nội: Nhiều lùm xùm tại ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàng Mai

Nhiều cộng tác viên phải ký thêm 1 chứng từ khống, không điền ngày tháng, không có nội dung hoạt động.
Nhiều cộng tác viên phải ký thêm 1 chứng từ khống, không điền ngày tháng, không có nội dung hoạt động.
Nhiều cộng tác viên phải ký thêm 1 chứng từ khống, không điền ngày tháng, không có nội dung hoạt động.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM