Hà Nội: Nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Người lao động làm thủ tục tại TTDVVLHN. Ảnh: Lan Như.
Người lao động làm thủ tục tại TTDVVLHN. Ảnh: Lan Như.
Người lao động làm thủ tục tại TTDVVLHN. Ảnh: Lan Như.
Lên top