Hà Nội: Nhiều cây xanh chết khô, nghiêng đổ chưa được xử lý

Nhiều cây xanh chết khô, nghiêng đổ trên các tuyến phố Hà Nội khiến người dân lo lắng. Ảnh: Lan Nhi.
Nhiều cây xanh chết khô, nghiêng đổ trên các tuyến phố Hà Nội khiến người dân lo lắng. Ảnh: Lan Nhi.
Nhiều cây xanh chết khô, nghiêng đổ trên các tuyến phố Hà Nội khiến người dân lo lắng. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top