Hà Nội: Nhà xuống cấp nhưng không được sửa, xây mới vì phải chờ quy hoạch

Tuyến đê dài hơn 3km tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi.
Tuyến đê dài hơn 3km tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi.
Tuyến đê dài hơn 3km tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top