Hà Nội: Nhà hàng ăn phải giãn cách và có tấm chắn để phòng dịch COVID-19

Hà Nội yêu cầu nhà hàng phục vụ trong nhà phải giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người. Ảnh minh họa
Hà Nội yêu cầu nhà hàng phục vụ trong nhà phải giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người. Ảnh minh họa
Hà Nội yêu cầu nhà hàng phục vụ trong nhà phải giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người. Ảnh minh họa
Lên top