Hà Nội: Người từ vùng dịch Hải Dương về cần chủ động cách ly, khai báo y tế

Người dân tới khai báo tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 1. Ảnh minh họa Khánh Chi
Người dân tới khai báo tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 1. Ảnh minh họa Khánh Chi
Người dân tới khai báo tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 1. Ảnh minh họa Khánh Chi
Lên top