Hà Nội: Người đi đường hú hồn vì một thanh sắt “từ trên trời rơi xuống”

Thanh sắt (trong vòng đỏ) rơi từ "trên trời" xuống được một nam thanh niên nhặt lên. Ảnh người dân cung cấp.
Thanh sắt (trong vòng đỏ) rơi từ "trên trời" xuống được một nam thanh niên nhặt lên. Ảnh người dân cung cấp.
Thanh sắt (trong vòng đỏ) rơi từ "trên trời" xuống được một nam thanh niên nhặt lên. Ảnh người dân cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM