Hà Nội: Người dân xếp hàng để “giải cứu” gà Hải Dương

Lên top