Hà Nội: Người đàn ông chết bất thường trên phố Nguyễn Phúc Lai