Hà Nội: Người dân đội mưa đi bổ sung thông tin cho thuê bao di động