Hà Nội: Người dân cần hỗ trợ nhu yếu phẩm trong đại dịch gọi ngay kênh này

Người vô gia cư tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn giữa bối cảnh dịch bệnh. Ảnh: Hoài Anh
Người vô gia cư tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn giữa bối cảnh dịch bệnh. Ảnh: Hoài Anh
Người vô gia cư tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn giữa bối cảnh dịch bệnh. Ảnh: Hoài Anh
Lên top