Hà Nội: Người cựu binh hơn 30 năm tình nguyện “canh giấc” cho đồng đội

Ông Nguyễn Khánh Toàn tình nguyện trông nom, dọn dẹp nghĩa trang. Ảnh: P.Đ
Ông Nguyễn Khánh Toàn tình nguyện trông nom, dọn dẹp nghĩa trang. Ảnh: P.Đ
Ông Nguyễn Khánh Toàn tình nguyện trông nom, dọn dẹp nghĩa trang. Ảnh: P.Đ
Lên top