Hà Nội nghẹt thở trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Đường phố Hà Nội bắt đầu tắc từ 18h
Đường phố Hà Nội bắt đầu tắc từ 18h