Hà Nội: Nghe hộ điện thoại bệnh nhân COVID-19, nhân viên khách sạn thành F1

Lên top