Hà Nội: Ngang nhiên lập bến cóc giao nhận hàng hóa

Xe tải ngang nhiên lập bến cóc giao nhận hàng hóa.
Xe tải ngang nhiên lập bến cóc giao nhận hàng hóa.
Xe tải ngang nhiên lập bến cóc giao nhận hàng hóa.
Lên top