Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ cao nhất trong 100 năm qua

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top