Hà Nội muốn "mặc đồng phục" cho trụ sở xã, phường

Một phương án kiến trúc trụ sở phường được đưa ra lấy ý kiến. Nguồn: HRAP.
Một phương án kiến trúc trụ sở phường được đưa ra lấy ý kiến. Nguồn: HRAP.
Một phương án kiến trúc trụ sở phường được đưa ra lấy ý kiến. Nguồn: HRAP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top