Hà Nội mở thêm 4 điểm xét nghiệm nhanh COVID-19

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho lái xe tại Bến xe Nước Ngầm. Ảnh ĐT
Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho lái xe tại Bến xe Nước Ngầm. Ảnh ĐT
Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho lái xe tại Bến xe Nước Ngầm. Ảnh ĐT
Lên top