Hà Nội: Mở đợt tổng kiểm tra hoạt động cai nghiện ma túy

Các học viên học nghề tại một cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ảnh: PV
Các học viên học nghề tại một cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ảnh: PV
Các học viên học nghề tại một cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ảnh: PV
Lên top