Hà Nội mở 5 điểm tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ chống dịch

Hà Nội mở 5 điểm tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ chống dịch. Ảnh: TG
Hà Nội mở 5 điểm tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ chống dịch. Ảnh: TG
Hà Nội mở 5 điểm tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ chống dịch. Ảnh: TG
Lên top