Hà Nội: Ma trận cần cẩu trọng tải lớn “uy hiếp” nhà dân