Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong dịp Quốc khánh, lễ Vu Lan

Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong dịp Quốc khánh, lễ Vu Lan. Ảnh: LDO
Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong dịp Quốc khánh, lễ Vu Lan. Ảnh: LDO
Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong dịp Quốc khánh, lễ Vu Lan. Ảnh: LDO
Lên top