Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách. Ảnh: TG
Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách. Ảnh: TG
Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách. Ảnh: TG
Lên top