Hà Nội lắp đặt hàng trăm camera xử lý phạt nguội

Hàng trăm  nút giao thông, cửa ngõ ra vào TP, tuyến phố của Hà Nội đã được lắp đặt camera đảm bảo ANTT, TTATGT. Ảnh: PV
Hàng trăm nút giao thông, cửa ngõ ra vào TP, tuyến phố của Hà Nội đã được lắp đặt camera đảm bảo ANTT, TTATGT. Ảnh: PV
Hàng trăm nút giao thông, cửa ngõ ra vào TP, tuyến phố của Hà Nội đã được lắp đặt camera đảm bảo ANTT, TTATGT. Ảnh: PV
Lên top