Hà Nội lắp đặt 15 trạm cân tự động để kiểm soát tải trọng xe

Trạm cân kiểm soát tải trọng xe lưu động. Ảnh GT
Trạm cân kiểm soát tải trọng xe lưu động. Ảnh GT
Trạm cân kiểm soát tải trọng xe lưu động. Ảnh GT
Lên top