Hà Nội: Lập 10 chốt kiểm soát y tế vì có người nhiễm COVID-19 ở Phúc Thọ

Xã Vân Phúc (H.Phúc Thọ, Hà Nội) lập 3 chốt chặn phong tỏa, cách ly 150 hộ gia đình ở 1 thôn có người nhiễm COVID-19. Ảnh: Huyền Chang
Xã Vân Phúc (H.Phúc Thọ, Hà Nội) lập 3 chốt chặn phong tỏa, cách ly 150 hộ gia đình ở 1 thôn có người nhiễm COVID-19. Ảnh: Huyền Chang
Xã Vân Phúc (H.Phúc Thọ, Hà Nội) lập 3 chốt chặn phong tỏa, cách ly 150 hộ gia đình ở 1 thôn có người nhiễm COVID-19. Ảnh: Huyền Chang
Lên top