Hà Nội: Lãnh đạo không rời thành phố dịp Tết để chỉ đạo phòng chống dịch

Thường trực Thành uỷ Hà Nội nghe báo cáo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Liêm
Thường trực Thành uỷ Hà Nội nghe báo cáo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Liêm
Thường trực Thành uỷ Hà Nội nghe báo cáo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Liêm
Lên top