Hà Nội lại xuất hiện con phố lạ có biển hiệu "đường Huyndai"

Các biển tên "đường Huyndai" do người dân tự dựng. Ảnh HĐ
Các biển tên "đường Huyndai" do người dân tự dựng. Ảnh HĐ
Các biển tên "đường Huyndai" do người dân tự dựng. Ảnh HĐ
Lên top