Hà Nội lại tính làm thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt

Hà Nội sẽ có thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt. Ảnh: GT
Hà Nội sẽ có thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt. Ảnh: GT
Hà Nội sẽ có thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt. Ảnh: GT
Lên top