Hà Nội lại tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h ngày 8.7

Hà Nội yêu cầu từ 18h00 ngày 8.7.2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới thành phố. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu từ 18h00 ngày 8.7.2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới thành phố. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu từ 18h00 ngày 8.7.2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới thành phố. Ảnh: TG
Lên top