Hà Nội kỷ luật hàng loạt cán bộ do vi phạm kỷ cương hành chính

Bộ phận một cửa phường Văn Miếu (Quận Đống Đa) - nơi xảy ra sự việc xin giấy khai tử gây xôn xao dư luận. Ảnh Trần Vương
Bộ phận một cửa phường Văn Miếu (Quận Đống Đa) - nơi xảy ra sự việc xin giấy khai tử gây xôn xao dư luận. Ảnh Trần Vương
Bộ phận một cửa phường Văn Miếu (Quận Đống Đa) - nơi xảy ra sự việc xin giấy khai tử gây xôn xao dư luận. Ảnh Trần Vương