Hà Nội kiện toàn 5 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top