Hà Nội kiến nghị xây dựng 14 tuyến đường riêng cho xe buýt

Đề nghị xây dựng thêm 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt. Ảnh ĐT
Đề nghị xây dựng thêm 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt. Ảnh ĐT
Đề nghị xây dựng thêm 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt. Ảnh ĐT
Lên top