Hà Nội kiến nghị rà soát tất cả các bệnh viện Trung ương trên địa bàn

Hà Nội kiến nghị rà soát tất cả các bệnh viện Trung ương trên địa bàn. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội kiến nghị rà soát tất cả các bệnh viện Trung ương trên địa bàn. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội kiến nghị rà soát tất cả các bệnh viện Trung ương trên địa bàn. Ảnh: Tô Thế
Lên top