Hà Nội: Kiểm tra đột xuất nồng độ cồn và ma túy của tài xế tại bến xe

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra sức khỏe các lái xe tại Bến xe Nước Ngầm chiều 28.11.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra sức khỏe các lái xe tại Bến xe Nước Ngầm chiều 28.11.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra sức khỏe các lái xe tại Bến xe Nước Ngầm chiều 28.11.
Lên top