Hà Nội: Kiểm soát khai báo y tế, gắn trách nhiệm chủ phương tiện vận tải

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp. Ảnh: Lê Xuân Hải
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp. Ảnh: Lê Xuân Hải
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp. Ảnh: Lê Xuân Hải
Lên top