Hà Nội khuyến cáo người dân không tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19

Hà Nội yêu cầu tăng cường xử lý cơ sở kinh ăn uống, hoạt động thể thao vi phạm phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội yêu cầu tăng cường xử lý cơ sở kinh ăn uống, hoạt động thể thao vi phạm phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội yêu cầu tăng cường xử lý cơ sở kinh ăn uống, hoạt động thể thao vi phạm phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Lên top