Hà Nội không tổ chức phố đi bộ dịp Tết

Ảnh: Reatimes.vn
Ảnh: Reatimes.vn
Ảnh: Reatimes.vn