Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc

Làng Từ Vân nổi tiếng với truyền thống may cờ Tổ Quốc. Ảnh: Thái Hà.
Làng Từ Vân nổi tiếng với truyền thống may cờ Tổ Quốc. Ảnh: Thái Hà.
Làng Từ Vân nổi tiếng với truyền thống may cờ Tổ Quốc. Ảnh: Thái Hà.
Lên top