Hà Nội: Không cho kê khai tăng giá cước khi không có đủ cơ sở

Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc kê khai giá cước vận tải đường bộ. Ảnh ĐT
Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc kê khai giá cước vận tải đường bộ. Ảnh ĐT
Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc kê khai giá cước vận tải đường bộ. Ảnh ĐT
Lên top