Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2. Ảnh: HNP
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2. Ảnh: HNP
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2. Ảnh: HNP
Lên top