Hà Nội: Khẩn trương khoanh vùng ổ dịch cúm gia cầm H5N6 tại Chương Mỹ

Huyện Chương Mỹ đã lập chốt kiểm dịch cúm gia cầm tại xã Phú Nghĩa. Ảnh: Kh.K-Ph.Ng
Huyện Chương Mỹ đã lập chốt kiểm dịch cúm gia cầm tại xã Phú Nghĩa. Ảnh: Kh.K-Ph.Ng
Huyện Chương Mỹ đã lập chốt kiểm dịch cúm gia cầm tại xã Phú Nghĩa. Ảnh: Kh.K-Ph.Ng
Lên top