Hà Nội: Khách tây uống cà phê giữa đường tàu, có nguy hiểm?

Ảnh: Khách nước ngoài thích thú ngồi uống cà phê trên đường ray tàu hỏa ở Hà Nội.
Ảnh: Khách nước ngoài thích thú ngồi uống cà phê trên đường ray tàu hỏa ở Hà Nội.
Ảnh: Khách nước ngoài thích thú ngồi uống cà phê trên đường ray tàu hỏa ở Hà Nội.
Lên top